produktbilde

   Ronda Forutskiller CF-501

   Varenr: 84310161
   RONDA CF-501. En syklonforutskiller for både tørt og fuktig materiale.

   RONDA CF-501 forutskiller er en syklonforutskiller, som kan anvendes med eller uten plastsekk. Den settes foran en støvsuger eller en annen form for sugeenhet. Kan blant annet brukes i tilfeller hvor man suger meget fint støv og vil beskytte støvsugerens filtersystem, eller hvor man har behov for ekstra beholderkapasitet.

   RONDA CF-501 kan utskille 98-99% av det oppsamlede materialet og kun en liten del av støvet havner i selve sugeenhet, noe som øker støvsugerfilterets levetid betraktelig.

   Med en oppsamlingskapasitet på 50 liter gir den mobile forutskilleren mulighet for oppsamling av større mengder materiale, samtidig som at arbeidsradiusen økes. 

   Utskilleren kan samle opp materialet direkte i en kraftig plastsekk, som kan forsegles med en tilhørende lukkestrips. Herved sikres en lett og forsvarlig transport av det oppsamlede materialet.

    

   • Oppsamling med/uten plastsekk
   • Utskiller med sykloneffekt
   • Mindre filterbelastning
   • Lett tømming
   • Kraftig kjørestell i metall
   • 5 stk. dreiehjul med gummibane
   • Stor oppsamlingskapasitet
   • Også til fuktige materialer
   • Kan kobles til sentralsugeanlegg

    

   Anbefalt luftmengde, max: 65 l/sek.
   Oppsamlingskapasitet: 50 l
   Høyde: 980 mm
   Bredde: 435 mm
   Lengde/dybde: 480 mm
   Vekt: 11,5 kg
   Tilslutningskobling: 38/50 mm

    

   Produktansvarlig

   Johan Fredrik Küenholdt
   Tlf: +47 67 17 84 00
   Mob: +47 901 48 792
   jku@nom.no