Årskontroll

I henhold til paragraf 53 i forskrift nr. 608 , "Bruk av arbeidsutstyr", er det krav om periodisk sakkyndig kontroll utført av en sakkyndig virksomhet.

Sakkyndig kontroll er noe myndighetene pålegger alle maskineiere å utføre en gang pr. år.  Sakkyndig kontroll er  en sikkerhetssjekk av maskinparken for at denne skal være sikker å bruke.

Denne kontrollen skal utføres av et sertifisert firma / reparatør (f.eks. Normann Olsen Maskin AS) som er underlagt et kontrollorgan.

Kontrollen kan utføres før kontrollmåneden for å samkjøres med ytterligere maskinpark, hvorav da neste kontroll utføres innen 12 mnd.

Kontrollen kan på ingen måte forskyves frem i tid.  Alle våre reparatører er godkjent for slike kontroller.

Normann Olsen Maskin AS har faste priser for alle maskiner; ta kontakt med oss for et uforpliktende tilbud.

I forbindelse med en sakkyndig kontroll, blir det utferdiget et kontrollkort og klistremerke, som et bevis på at kontroll er gjennomført, slik at bl. Arbeidstilsynet kan foreta visuell kontroll.

Vi har en fast pris pr kr. 2.500,- på dette.  Kjørte km og reisetid for kontrollør kommer i tillegg.