Pressemelding

Pressemelding


Normann Olsen Maskin spisser satsingen 

Normann Olsen Maskin AS konsentrerer satsingen og driften innen de segmentene med størst vekstpotensial i selskapet, som  HTC sine slipemaskiner til  industri, bygg og anlegg og i søsterselskapet Norgeodesi AS. - Men det betyr også at vi selger oss ut av mobilløft virksomheten, Manitou. Vi har lagt en  langsiktig plan sammen med våre eiere, for å forbli en sterk leverandør i bransjen, som er i stadig endring. 

Ny leder for virksomheten er Joh Einar Solhaug, som tiltrådde 1. februar som Adm. Dir. i Normann Olsen Holding (NOM Holding AS), som eier Normann Olsen Maskin AS.  Solhaug har i 15 år drevet opp Norgeodesi AS, som er søsterselskapet til Normann Olsen Maskins AS og  forsetter også som Adm. Dir. av Norgeodesi AS. Solhaug ser frem til jobben i Normann Olsen, ledergruppen arbeider tett med sine svenske eiere Midway Holding AB for at virksomheten skal få det  fokus som skal til for å drive utviklingen.

Normann Olsen Maskin AS selger mobilløft virksomheten, Manitou. Et sammensatt team med representanter fra Manitou, Normann Olsen Maskin og eierne arbeider  i mellomtiden for å bibeholde et høyt servicenivå til kundene i overgangen. På samme måte har det vært forhandlet om Veiavdelingen i Normann Olsen Maskin med tanke på ny forhandler i Norge.

En av de store satsingene i det fokuserte Normann Olsen Maskin er HTC slipemaskiner, der bl.a. den ny lanserte DURATIQ maskinen nettopp ble nominert  til det mest innovative produktet på World of  Concrete 2017 i Las Vegas. Samt sterkere satsing på Probst, Ronda, Sila, Starke Arvid og Twister

Norgeodesi AS opereres via 17 årsverk fordelt på 4 avdelinger; salg av geodesiutstyr, service på geodesiutstyr og salg, service av laserutstyr. Norgeodesi AS er sterkt inne i offentlig og kommunal sektor og i bygg og anlegg og har i høst sluppet en rekke store Trimble nyheter. Adm. Dir. Joh Einar  Solhaug ser frem i mot fortsatt vekst i Norgeodesi i 2017

Midway Holding AB som eier NOM Holding AS, eier bl.a. også den svenske produsenten Haki AB og det norske selskapet Haki AS, som er en solid leverandør til bygg og anlegg, on- og offshoreindustrien med komplette løsninger innenfor stillaser og material- og persontransport.

Midway Holding ser lyst på fremtiden og kommer til å investere  fremover i sine norske selskaper Normann Olsen Maskin AS, Norgeodesi AS og Haki AS.

Spørsmål, ta  kontakt med:

Joh Einar Solhaug

Adm. Dir./CEO

NOM Holding AS

og Norgeodesi AS

Mobil: 905 70 670

e-post: jes@nom.no

 

www.midwayholding.se

www.norgeodesi.no

www.haki.no

www.haki.se

 

”Bilder, fra HK til Normann Olsen Maskin AS og Norgeodesi AS på Vøyenenga, fra venstre:

Joh Einar Solhaug, Ny Adm. Direktør i NOM Holding AS, i midten Claus Brucker, Salgsdirektør Normann Olsen Maskin AS og til høyre, Petter Dancke, Adm. Dir. i Normann Olsen Maskin AS ”